Başkanın Mesajı

GELECEĞE EN BÜYÜK YATIRIM TARIM

TOPRAĞIN VE TEKNOLOJİNİN DİLİNDEN ANLAYAN GENÇLER

 

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışı ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektörünün önemi her geçen gün daha çok artıyor. Tarım gıda arzı, milli gelire ve istihdama, sanayi sektöründeki hammadde ihtiyacına, sanayiye sermaye aktarımına, ihracata sağladığı doğrudan ve dolaylı katkı gibi nedenlerle “vazgeçilmez” bir sektördür. Verimli topraklarımız ve çalışkan çiftçimiz sayesinde tarım, her daim ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli görevler üstlenmiştir.

 

Öte yandan artık “Tarım 4.0” çağındayız. Teknoloji giderek gelişiyor, her sektörde olduğu gibi tarımda da teknoloji ve dijitalleşmenin önemi her geçen gün artıyor. Bilimi ve teknolojiyi esas almadan, yalnızca geleneksel yöntemlere bağlı kalarak tarım yapmak imkansız. Geleceğe yapılan en büyük yatırım tarımda, tarımın geleceği de hem toprağın hem de teknolojinin dilinden anlayan gençlerde. Gençler tarıma başlarsa, teknoloji tarlaya girer.

 

Ancak sorun şu ki gençler tarımdan giderek uzaklaşıyor. Gençleri tarıma çekebilmek için köylere, tarıma önce bizler geri dönmeliyiz. Onlara örnek olabilecek, arazileri bütünleştirebilecek projeler yapmalıyız. Sanayi sermayesi tarıma girmeli. Geleceğin tarımı için sanayiciler, yöneticiler ve gençler el ele vermeliyiz.

 

Sektörden göç edenlerin geri dönüşünün sağlanması için tarımı yeniden cazip hale getirmeliyiz. Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm gibi yeni trend ve teknolojilerle tarımı birleştirmeliyiz. Tarımın teknolojiyle ve gençlerle yeniden buluşması için katılımcı, kapsayıcı, bütüncül, yenilikçi ve bilgi bazlı bir yaklaşımla projeler yapmalıyız.

 

Akhisar Ticaret Borsa’sı olarak, ilçemizin ve üreticimizin gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretmek ve uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için çeşitli eğitimler düzenliyor, çiftçilerimizi kaliteli ve verimli üretime teşvik ediyoruz. Küresel ticarette rekabet gücünü giderek arttıran, değişim, gelişim ve yenilikleri takip eden, ilkler gerçekleştiren bir ilçe ve borsa olmak için elimizi taşın altına her daim koyuyoruz.

 

Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla sofralık zeytinde prim desteğinin çıkması için yürüttüğümüz lobi faaliyetleri başarıya ulaştı. Desteklemenin artırılması için de mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Tek hedefimiz var. Üretenin, hak ettiğini alması, bunu gören gençlerin de sektöre hızla dönmesi. Ama bunu yaparken tüketiciyi de gözetiyoruz. Perakende zeytin ve zeytinyağında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için yaptığımız çalışmalar da olumlu sonuçlandı.

 

Şimdilerde yeni bir heyecanımız var. İlk etapta 6 bin 500 ton kapasite planlanan Türkiye’nin ilk zeytinyağı lisanslı deposunu kuracağız. Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 dönümlük arazinin, Akhisar Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’ne tahsisi imzalarını kısa süre önce attık. İlk olması nedeniyle üstümüzde büyük bir sorumluluk var. 

 

Başarı olması çok önemli, çünkü öncü şehir olmayı hedefliyoruz. Sorunsuz çalıştığı görüldükten sonra ülkemizin çeşitli yörelerinde de benzerlerinin kurulacağına inanıyoruz. Böylece sektörümüzün en önemli eksiklerinden biri olan stoklama sorunu sona erecek.

 

Akhisar, küresel pazarda giderek büyüyor. Toprağın ve teknolojinin dilinden anlayan gençlere güvenerek, tarım sektöründe genç istihdamını artıracak ve yerel üretimi sahipleniyoruz. Sektörü büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. Rekabet gücüne sahip, bilgili, bilinçli üreticiler ile küresel ölçekte en iyi şekilde tanıtmak ve zeytinin başkenti Akhisar’ımızı marka şehir haline getirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız.

 

Saygılarımla..

Alper Alhat

Akhisar Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı