Mevzuat

» Anayasa ( TOBB'la ilgili madde 135) (doc)
» 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (Değişiklikleri İşlenmiş) (doc)

» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (doc)

» 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

» 5300 Sayılı Kanun (doc)

» 5300 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler

» Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler

» Diğer Yönetmelikler

» Esaslar

» Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri

» 5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat

» Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
(Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler) (doc)

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar
- Fire, Zayiat ve Randıman Oranları
- Örf, Adet ve Teamüller
- Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar