İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamıza göre;

Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen Geleceğimizi şekillendirecek potansiyelde çalışanları işe alırız.

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutarak çalışanlarımızı en iyi performanslarını göstermeleri için destekleriz.

Her bir çalışanımızı yetenek olarak görürüz ve Öğrenme ve gelişim olanakları hazırlarız.

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratırız,

Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlarız.

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirir, güncelleriz.

YÜR. GRŞ. TAR.   : 07.11.2013